Land
  Fargekoder Ingen primære angrep er funnet Potettørråte er funnet Potettørråte er funnet for mer enn 10 dager siden
Nalum8. juni60-70% av radene møtes mellom radeneIkke angrepJunoPlastikk dekkeSAB
Lydhus7. juniFørste blomsterknopp synligIkke angrepBerberPlastikk dekkeSAB
Gusland7. juni80-90% av radene møtes mellom radeneIkke angrepColombaPlastikk dekkeSAB
Lydhus28. mai80-90% av radene møtes mellom radeneIkke angrepBerberPlastikk dekkeSAB
Gusland28. mai80-90% av radene møtes mellom radeneIkke angrepRuttPlastikk dekkeSAB
Berg28. mai80-90% av radene møtes mellom radeneIkke angrepSolistPlastikk dekkeSAB
Havna128. mai80-90% av radene møtes mellom radeneIkke angrepJunoPlastikk dekkeSAB
Havna228. mai80-90% av radene møtes mellom radeneIkke angrepSolistPlastikk dekkeSAB